Loading...

Barlinek-Perła Pomorza Zachodniego. Barlinek-Pearl Vorpommern


Uroczo położone miasto w południowej części województwa zachodniopomorskiego,
na skraju rozległej Puszczy Barlineckiej,
w otoczeniu licznych jezior, lasów
i wyniosłości terenowych.

Położenie Barlinka stwarza dobre warunki dla rozwoju indywidualnej i zorganizowanej turystyki pieszej
i samochodowej. Drogi przebiegające przez Barlinek, leżą w ciągu dróg wojewódzkich nr 151 i 156,
które zapewniają swobodny i szybki dostęp komunikacyjny do większych aglomeracji miejskich.
Miasto, które nosiło niegdyś przydomek „Perły Nowej Marchii”, również dziś nie zatraciło charakteru miasta turystycznego. Jest tu blisko 900 miejsc noclegowych, hotele również z ofertą SPA, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, kwatery prywatne, schroniska a także oferty agroturystyczne. Miasto może też poszczycić się bogatą bazą gastronomiczną serwującą różnorodne smakołyki, także z tradycyjnej polskiej kuchni. Obecnie gmina Barlinek zajmuje powierzchnię ok. 258 km2, z czego na miasto przypada 17 km2. Ogólna liczba ludności to ok. 20 tyś. w tym miasto liczy ok. 15 tyś. mieszkańców. Prawie 50% powierzchni stanowią lasy, 3% jeziora.
Tereny gminy Barlinek ze względu na urodę krajobrazu uważane są za jedne z atrakcyjniejszych
w północnej Polsce. Decydują o tym liczne wąwozy wzniesienia, jeziora, lasy, uroczyska i źródełka. Walory i położenie stwarzają świetne warunki do rozwoju turystyki o różnym profilu. Prawie połowę powierzchni gminy zajmują lasy. Na terenie gminy znajdują się 32 jeziora, największe z nich to Jezioro Barlineckie, o powierzchni 267 ha, na którym znajdują się 4 wyspy.


Największym i najpiękniejszym zbiornikiem wodnym jest Jezioro Barlineckie o pow. 272 ha.
O atrakcyjności jeziora i jego otoczenia decyduje urozmaicona linia brzegowa, 4 wyspy oraz liczne zatoki i półwyspy, a także kontrastujące z płaskim lustrem wody strome zbocza wzgórz miejscami otaczające jezioro.

 
W rozwidleniu dróg do Pełczyc i Żydowa poło­żone jest małe, ale bardzo głębokie jezioro Chmielowe. Lipa rosnąca nad tym jeziorem i leżący przy niej głaz Rusałka wyznaczają 53 stopień szerokości geograficznej.
 

W 1991 roku został utworzony
Barlinecko - Gorzowski Park Krajobrazowy, powiększony w 1996 r. o tereny doliny Płoni przypominające wyglądem krajobraz podgórski. Obecnie ponad 80% powierzchni gminy wchodzi w skład parku krajobrazowego i jego otuliny.
Występuje na tym terenie wiele cennych i rzadkich gatunków roślin, zwierząt, zespołów roślinnych
i obiektów o charakterze pomników przyrody.
Barlinek to miasto o niezwykłej historii, gdzie współczesność nie zatarła jej śladów, a nowo­czesność współistnieje w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Barlinek to także przemysł. Zarówno duże przedsiębiorstwa przemysłowe jak i małe zakłady produkcyjne. Szczególnie w ostatnich latach obserwuje się powstawanie i prężny roz­wój sektora prywatnego, którego udział w pro­dukcji i tworzeniu nowych miejsc pracy jest coraz znaczniejszy.

Odbywają się tu liczne imprezy cykliczne:
Jarmark Ceramiczny - “Majówka” (1 maja); czerwiec - Dni Barlinka; „Barlineckie Świętojanki” z wyborami „Królowej Puszczy Barlineckiej”; Lato Teatralne w sierpniu; Pożegnanie Lata z wyborami „Królowej Spiżarni”; Festiwal Szachowy im. Emanuela Lasera; plener ceramiczno-malarski„Piękno Ukryte”; jesienią Konkurs Poetycki o“Łabędzie Pióro"
Ul Jeziorna 19 A, Barlinek 74-320
+48 691 592 462